Waarom Speltherapie?

Speltherapie

Voor wie?
Speltherapie en begeleiding is er voor kinderen die:
• zich vaak bang, boos of verdrietig voelen
• moeite hebben om contact te leggen met leeftijdgenoten en/of volwassenen
• niet mee durven of mogen spelen, geen vriendjes hebben, gepest worden
• moeite hebben met gevoelens uiten
• een verlies moeilijk kunnen verwerken: na echtscheiding, ziekte, overlijden of
verhuizing
• een traumatische ervaring te verwerken hebben
• lichamelijke klachten hebben, waar geen medische oorzaak voor is

Wat is speltherapie?
Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen en jeugdigen van 3 t/m 12 jaar waarbij spel als middel gebruikt wordt om een kind te begrijpen en te helpen. Volwassenen praten over wat hen bezighoudt. Voor kinderen is praten over hun gevoelens en zorgen moeilijk. Kinderen spelen daarover.

In het spel kunnen kinderen hun emoties uiten, afrekenen met gebeurtenissen uit het verleden die hen boos, verdrietig of angstig maken en oefenen met nieuwe vormen van gedrag. De speltherapeut helpt uw kind oplossingen zien en een andere manier van kijken naar het probleem. Hierdoor zal het kind van binnen steeds meer stevigheid ervaren. Zijn of haar zelfvertrouwen groeit.
Het uiteindelijke doel van de therapie is dat de problemen verdwijnen of weer hanteerbaar worden voor uw kind en uw gezin.

Hoe gaat in zijn werk?
De speltherapie is individueel, een keer per week, gedurende 45 minuten. Een therapeutisch proces duurt tussen de 5 en 15 sessies. Dit hangt nauw samen met de leeftijd en problematiek van uw kind. Dit wordt bij de start van de therapie met u besproken.

Om de vijf sessies is er een gesprek met u. Samenwerking met u als ouder heeft een positieve invloed op het verloop van de therapie. Oudergesprekken kunnen u helpen om te begrijpen wat de behoeften van uw kind zijn en hoe u daar als ouders op aan kunt sluiten in de opvoeding.

Speltherapie kan alleen plaatsvinden als uw kind en beide ouders daarmee instemmen.

In de spelkamer is voldoende uitdagend spelmateriaal voor kinderen van alle leeftijden. De ruimte is zo ingericht dat uw kind de ruimte heeft om in vrijheid te spelen. Aan oudere kinderen worden creatieve materialen, sandplay en gesprekken aangeboden.

Ouder en kind therapie

Speltherapie en spelbegeleiding kan ook met u als ouder in de spelkamer plaatsvinden. Ouders doen mee in de sessies. U wordt begeleid om op een leuke en leerzame manier met uw kind te spelen, waardoor de band tussen u en uw kind verder wordt verdiept. Samen plezier maken staat voorop. U krijgt vaardigheden mee die u thuis kunt gebruiken in het spelen met uw kind.

Tarieven en aanmelding

Aanmelden
U kunt rechtstreeks telefonisch contact opnemen met de speltherapeut of via het contactformulier voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Het kennismakingsgesprek is gratis en is maximaal twintig minuten.
Na het kennismakingsgesprek kan er een vervolgafspraak worden gemaakt. Hierin formuleert u samen met de speltherapeut de hulpvraag. In dit gesprek worden vragen besproken die u heeft over uw kind en uitleg gegeven over de mogelijkheden van speltherapie. Daarna volgen kennismaking met uw kind en spelobservaties. Aan de hand hiervan wordt een behandelplan opgesteld. Meestal kan er binnen twee weken gestart worden met de therapie.
Het kan nodig zijn dat informatie van bijvoorbeeld school of huisarts nodig is om een zo een duidelijk mogelijk beeld van uw kind te krijgen. Ook is er de mogelijkheid voor een observatie op de school van uw kind door de speltherapeut. Contact met derden vindt altijd plaats na uw (schriftelijke) toestemming.

Tarieven
Met ingang van 1 januari 2023
Telefonische kennismaking, geheel vrijblijvend(gratis)
• Kosten: € 80,- per spelsessie en oudergesprek
• Intakegesprek € 80,-
• Verslaglegging: € 80,-
• Telefonisch consult € 30,- (maximaal 20 minuten)
• Groepstraining op aanvraag
• Voor afspraken buiten de Praktijk wordt een reiskostenvergoeding gerekend
• Afspraken 24 uur van te voren afzegt, worden niet in rekening gebracht

De behandeling wordt door een aantal zorgverzekeraars vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het is verstandig om uw polis hierop na te kijken en bij uw zorgverzekeraar te informeren.

U kunt contact opnemen met de speltherapeut voor het maken van een afspraak voor een eerste vrijblijvend telefonisch gesprek.

Sinds 2015 hebben de gemeenten de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van zorg voor kinderen en jeugd. De gemeenten Haarlem en IJmond leveren in het kader van de Jeugdwet maatwerk. Speltherapie kan vergoedt worden vanuit een PGB indien u niet voldoende verzekert bent. Het CJG zal bekijken wat de beste hulp voor u, uw kind en gezin is. Als zij van mening zijn dat speltherapie het best bij uw hulpvraag past, kunnen zij een beschikking voor een PGB afgegeven. Indien u door een andere instantie wordt verwezen naar Spelend sterker!/speltherapie vraag dan om een verwijsbrief waarin wordt aangeraden om hulp bij Spelend sterker! te starten. Deze brief kan u vervolgens meenemen naar het CJG.

Algemene Verordening Gegevensbescherming
De AVG is van kracht sinds 25 mei 2018.
Ook bij Praktijk Spelend Sterker! wordt ervoor gezorgd dat cliëntgegevens beschermd worden.
Als gevolg van de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) is er voor speltherapeuten een dossierplicht. Hoe met het cliëntendossier wordt omgegaan bij Speelplaats 33 is vastgelegd in de behandelovereenkomst en het privacydocument.
Een register van verwerkingsactiviteiten, zoals door de AVG verplicht, is in de praktijk aanwezig en kan ingezien worden.

Klachtenregeling en Waarnemingsregeling
Heeft u naar aanleiding van de behandeling of begeleiding bij Speelplaats 33 een klacht waar u samen met de speltherapeut niet uitkomt, dan kunt u terecht bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris.
Eventueel kunt u wanneer nodig daarna nog terecht bij een onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie waar de praktijk bij aangesloten is. Meer informatie vindt u via de website van het NIBIG.
Wanneer u een klacht heeft kunt u contact opnemen met NIBIG via klachten@nibig.nl

Dit is verplicht sinds 1 januari 2017 volgens de Wkkgz (= Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg)

Waarnemingsregeling
Praktijk Spelend Sterker! heeft een waarnemingsregeling in geval van langdurige afwezigheid van de speltherapeut, met Marianne de Backker-Draijer, speltherapeut van Praktijk Speelplaats 33 in Heemstede. www.speelplaats33r.nl