Speltherapie helpt!

Je kind weer lekker in zijn vel

Marja Koene

Mijn doel is : Ieder kind weer Spelend Sterker!

Ik ben Marja Koene, geregistreerd speltherapeut en al ruim dertig jaar ervaring als speltherapeut en gezinsbegeleidster voor kinderen met uiteenlopende problematieken. Ik werk naast mijn praktijk, bij een grote zorginstelling met kinderen en ouders uit het (Speciaal) Basis Onderwijs. Op deze manier ondersteun ik ook leerkrachten. Door mijn brede ervaring lever ik behandeling en begeleiding op maat van het kind, met of zonder handicap.
“Kinderen blijven mij verrassen met hun kracht om zich te ontwikkelen, ook in moeilijke situaties. Mijn missie is deze kracht naar boven te halen om zo hun ontwikkeling zo optimaal mogelijk te stimuleren. Ik zie mezelf als een steuntje in de rug, zodat een kind samen met zijn ouders weer op weg kan”.

Aansluiten bij de krachten van kind en ouders

 Als ouder wil je niets liever dan dat het goed met je kind. Soms gaat dat niet
vanzelf. Je wilt je kind graag helpen, maar het lukt niet. Je maakt je zorgen.
Samen gaan we op zoek naar de behandeling en begeleiding die bij jou en je kind past. Elk kind is uniek en heeft recht op een eigen benadering.

"'Spel werkt! Als praten lastig is! "

Praktijk Spelend sterker! is een laagdrempelige, kindgerichte praktijk voor kinderen en ouders, scholen en instellingen in Haarlem en omstreken, Beverwijk en Velsen.
Speltherapie en begeleiding is er voor kinderen van 3 tot ongeveer 12 jaar en hun ouders die een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij de ontwikkeling van hun kind. Spelend sterker! biedt hulp aan kinderen die sociaal of emotioneel in de knel komen. Binnen de therapie wordt er vooral gespeeld, want met spelen laat een kind zien wat hem of haar bezighoudt en kan zijn of haar gevoelens uiten. Spel werkt!